Fotoalbum

  Links


Noach Recycling
Oostzeestraat 12
7202 CM Zutphen
KvK-nr 08034830

 +31(0)575 472837
 +31(0)641 831832
  Info@NoachRecycling.nl

Onze werkzaamheden

Noach onderscheid zich van concurrent collega bedrijven omdat:
- Geheel vrijblijvend een analyse gemaakt kan worden van de mogelijkheden voor optimale scheiding van uw afvalstromen c.q. productstromen en bij instemming implementatie binnen uw bedrijf plaats vindt en instructie van uw personeel.
- Geen langlopende contracten, maximaal 1 jaar met wederopzegging.
- Goede kwaliteit beloond wordt met een “best-deal prijs”.
- Plaatsen/ledigen (binnen 2 werkdagen) van open en gesloten 5m3, 20m3, 40m3 containers.
- Eenvoudig melden van volle containers via email / telefoon / sms is mogelijk.
- Registratie plaats vindt van geleverde materialen via geijkte weegbrug en vastlegging d.m.v. weegbon en begeleidingsdocument.
- U overzichtelijke facturen ontvangt aan de hand van weegbronnen.
- Betaling per bank of contant mogelijk is, naar keuze.
- Het terrein van Noach B.V. voldoet aan alle milieueisen, wij zijn in bezit van een vigerende milieuvergunning.
-  Wij vermeld staan op de lijst, ingevolge de beschikking van Minister van VROM, van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen, onder VIHB nummer.
 
Indien u geïnteresseerd bent, verzoek ik u contact op te nemen met Noach B.V. hetzij telefonisch (+31(0)575 472837) hetzij per email (info@noachrecycling.nl)
 
Met vriendelijke groet,
Noach B.V.